Actie kerkbalans ‘Geef voor je kerk’ 2020 in voorbereiding

Het College van Kerkrentmeesters is volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe actie kerkbalans die gehouden wordt van 18 januari tot 1 februari 2020 onder het Thema ‘Geef voor je Kerk’. Velen van u hebben hun betrokkenheid getoond in 2019. Dit bleek uit uw vrijwillige bijdrage, giften en de wekelijkse collecteopbrengst van het afgelopen jaar.  We zijn dankbaar dat veel gemeenteleden hun verantwoordelijkheid nemen en daarmee ook de noodzaak kennen van deze financiële bijdrage, zodat de continuïteit van onze Hervormde Gemeente in Werkendam gewaarborgd blijft. We zijn erg verheugd u te kunnen melden dat we met elkaar als gemeente onderstaande hebben kunnen bereiken in het afgelopen jaar, we zijn erg trots op zo’n levende gemeente. 
 
Mede dankzij uw bijdrage van 2019
  • hebben we de fietsparkeerplaatsen bij de Biesboschkerk kunnen realiseren met de aankoop van stenen en grondwerken en de inzet van vrijwilligers, 
  • hebben we het aantal uren voor medewerkers in loondienst kunnen handhaven,
  • is er een grote schilderbeurt geweest aan de Biesboschkerk,
  • kon er ‘groot-groen-onderhoud’ gepleegd worden bij de kerkgebouwen en pastorieën,
  • is er zojuist nieuwe duurzame (warme) led verlichting aangebracht in de dorpskerk,
  • hebben we, samen met de diaconie, nieuwe materialen voor de bovenzaal van de Bron kunnen kopen en die met behulp van vele vrijwilligers geplaatst. 

Investeringen die we met uw bijdragen hopen te kunnen doen in of vanaf 2020.                            

In 2020 zal vanuit het reservefonds groot onderhoud worden gepleegd aan het orgel in de dorpskerk. Daarnaast staat o.a. het herstructureren van de grond aan de wielzijde van de Dorpskerk, met het aanleggen van een nieuwe fietsparkeerplaats op het investeringsplan van 2020-2025. Tevens willen we in het jaar 2020 bekijken of we meer investeringen kunnen doen in het kader van duurzame energie.

Vrijwilligers gezocht.

Naast uw financiële bijdrage, stellen wij het op prijs, als u een gedeelte van uw tijd als vrijwilliger aan de kerk kunt geven. Zo is in 2018 bijvoorbeeld een groot gedeelte van de renovatie van beide pastorieën met veel vrijwilligers gebeurd en is er in 2019 dankzij vrijwilligers een nieuwe fietsparkeerplaats gekomen bij de Biesboschkerk. Daarnaast hebben jonge vrijwilligers de bovenzaal van de Bron verbouwd. Ook helpen vrijwilligers wekelijks mee met tellen van de collectes, schoonmaak van gebouwen en tuinonderhoud. Voortdurend zijn we op zoek naar vrijwilligers voor verschillende werkzaamheden. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Meldt u aan bij een van de kerkrentmeesters. Wij zijn heel blij met uw aanmelding!

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar van de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alvast alles over op de site van Belastingdienst en zoekt op: periodieke gift. U kunt ook contact opnemen met de penningmeester: Hans Nieuwenhuyzen, kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl. Maak voor uw berekening gebruik van de schenkcalculator: https://kerkbalans.nl/schenkcalculator/
Print Friendly, PDF & Email