Wijk 2 – liturgie 22 dec Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 22 DECEMBER IN DE DORPSKERK

Op de 4e Adventszondag behandelen we in de avonddienst uit de catechismus Zondag 17: over Christus’ opstanding.
In deze eredienst gaat voor onze wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   21 : 1 en 3

PSALM   21 : 4 en 5
LOFZANG VAN SIMEON : 2  (GEZANG 4 : 2)
PSALM  102 : 7 en 11
PSALM   37 : 2 en 14
PSALM   35 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 26 : 15 – 19
N.T.:  1 Corinthe 15 : 3 – 8, 16 – 22, 41 – 45
Tekst: Heid. Cat. Zondag 17, vr./antw. 45

AANVANGSTEKST:  Filippenzen 3 : 21a
“Christus zal ons vernederd lichaam gelijkvormig maken aan Zijn verheer-lijkt lichaam.”

Print Friendly, PDF & Email