Wijk 1 – liturgie Eerste Kerstdag Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst op Eerste Kerstdag, woensdag 25 december, in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. Muzikale medewerking wordt verleend door gospelkoor Sound of Joy o.l.v. Marcel van der Poel.

 

Vanaf 09.45u zingen voor de dienst: Komt allen tezamen (gezang 138), Er is een roos ontloken (gezang 132), Ik kniel voor uwe kribbe neer (gezang 141), Stille nacht (gezang 143)

Welkom en mededelingen

Psalm 98: 2, 3

Votum en groet

Gezang 135: 1, 2, 3 Hoor de englen zingen d’eer

Gods wijsheid voor ons leven: Romeinen 13: 1-14 (NBV)

Elb lied 434b God zal met u zijn

Het koor zingt: Als alles duister is/Jezus U bent het licht in ons leven, Oh Holy Night, Mary Did You Know

Gebed om opening van het Woord

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezing: Matteüs 1: 18 – 2: 12 (NBV)

Gezang 125: 1, 4, 5 O kom, o kom, Immanuël

Verkondiging

Gezang 134: 1, 2, 3 Eer zij God in onze dagen

Het koor zingt: Door het geloof, In ons hart geboren, De klokken klinken deze nacht

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk bidden we het Onze Vader

(kinderen komen terug, én de ouders halen de kleinste kinderen op bij de oppas)

Collecten

Zegen; beantwoording gezang 456: 3

Elb lied 101 Ere zij God

Print Friendly, PDF & Email