Wijk 2 – liturgie 1e Kerstdag Dorpskerk 09.45u

WIJK-2: EREDIENST OP EERSTE KERSTDAG OM 09.45 UUR IN DE DORPSKERK

Voor de eredienst die om 10.00 uur begint, zingen we eerst enkele liederen. Het is fijn als iedereen om 9.45 uur in de kerk is. “Kom allen tezamen!” Na afloop van de dienst zingen we met elkaar “Ere zij God”.

Op deze eerste Kerstdag ’s morgens luisteren we naar Lukas’ kerstevangelie, in het bijzonder naar deze woorden: “En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde” (vers 8).

In deze eredienst gaat voor onze eigen wijkpredikant: dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    98 : 1 en 2
PSALM    98 : 3 en 4
PSALM    79 : 7
PSALM  130 : 3 en 4
LOFZANG VAN ZACHARIAS : 2 en 5  (GEZANG 3)
PSALM  150 : 1 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Micha 4 : 6 – 8
N.T.:  Lukas 2 : 1 – 16
Tekst: Lukas 2 : 8

AANVANGSTEKST: Jesaja 40 : 10a, 11a
“Zie, de Heere HEERE zal komen. Hij zal Zijn kudde weiden als een herder.”

Print Friendly, PDF & Email