Wijk 1 – liturgie 1 jan Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020, in de Dorpskerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort. (In deze dienst is geen kindernevendienst.)

 

Psalm 98: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: 2 Korinthe 13: 5: Onderzoek uzelf of u wel in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?

Psalm 78: 1 en 2

Gebed

Geloofsbelijdenis: Elb lied 274A

Schriftlezingen: Jesaja 48: 1 – 11 en 1 Corinthe 1: 18 – 31

Elb lied 166

Prediking. Tekst: Jesaja 48: 6 – slot: Van nu af aan doe Ik u nieuwe dingen horen.

Gezang 461: 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbede

Collecte

Elb lied 176 Christus, U zij geprezen

Zegen

Print Friendly, PDF & Email