Wijk 1 – liturgie 5 jan Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 5 januari in de Biesboschkerk met ds. J. de Goei uit Amersfoort.

 

Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2

Stil gebed

Votum en Groet

Aanvangstekst: Jesaja 52: 7  – Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt: uw God is Koning.

Psalm 40: 4 en 7

Gebed

Schriftlezingen: Exodus 23: 20 – 23 en Marcus 1: 1 – 8

Gezang 46: 1, 3, 4 en 7

Prediking. Tekst: Marcus 1: 1 – Het begin van het Evangelie van Jezus Christus.

Gezang 409: 1, 2 en 5

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gezang 444

Dankgebed en voorbede

Elb lied 236

Zegen

Print Friendly, PDF & Email