Wijk 2 – liturgie 12 jan Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 12 JANUARI IN DE DORPSKERK

Zondagmorgen nemen we in de eredienst, welke wordt geleid door dominnee H.J. Lam, afscheid van enkele ambtsbroeders en wordt een aantal (her)bevestigd.

De tekst van de preek komt uit Markus, het evangelie dat we tot en met Pasen willen lezen, en gaat over de vier vrienden die hun verlamde makker door het dak bij Jezus brachten (2: 3 en 5).

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  100 : 1 en 2

PSALM  100 : 3 en 4
PSALM   86  : 3
PSALM  133 : 1, 2 en 3
PSALM   32  : 1
PSALM  119 : 6 (kerkenraad); 25 (gew.; gemeente)
PSALM  135 : 1 en 11

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Numeri 4 : 24 – 28
N.T.:  Markus 2 : 1 – 12
Tekst: Markus 2 : 3 en 5

AANVANGSTEKST: Mattheüs 11 : 28
“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Print Friendly, PDF & Email