Wijk 1 – liturgie 12 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 12 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 97: 1, 2

Votum en groet

Gezang 288: 1, 2 Eens komt de grote zomer

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Openbaring 20

Gezang 294: 1, 2, 4, 7 Laat komen, Heer Uw rijk

Preek: ‘Het duizendjarig vrederijk.’

Gezang 126: 1, 2 Verwacht de komst des Heren

Geloofsbelijdenis

Gezang 126: 3 Een hart dat wacht in ootmoed

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader ***

Collecten

Elb lied 180 ‘k Ben een koninklijk kind

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email