Wijk 2 – liturgie 19 jan Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 19 JANUARI IN DE BIESBOSCHKERK

Zondagmorgen staan we in de voorbereidingsdienst voor de viering van het Heilig Avondmaal stil bij Markus 5:23: “De overste van de synagoge smeekte Jezus dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven; ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.”
De ere
dienst wordt geleid door onze wijkpredikant, dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM   84 : 1 en 2

PSALM   84 : 4 en 6
PSALM   81 : 11
PSALM   28 : 1, 2 en 5
PSALM 109 : 12 en 16
PSALM   25 : 3 en 4

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 22 : 9 – 13
N.T.:  Markus 5 : 21 – 29
Tekst: Markus 5 : 23

AANVANGSTEKST: Johannes 3 : 17
“God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om haar te veroordelen, maar om haar te behouden.”

Print Friendly, PDF & Email