Wijk 1 – liturgie 26 jan Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 26 januari in de Biesboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt het heilig Avondmaal gevierd.

 

Zingen: Psalm 100: 1, 3

Votum & groet

Zingen: Elb 353 Prijs onze Heer

Herbevestiging Marianne Groeneveld als diaken

Gods geboden: Exodus 20 (HSV)

Zingen: Elb 163 (Bakenlied) Zie ik sterren aan de hemel staan

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Markus 10: 35 – 45; 12: 41 – 44 (HSV)

Zingen: Gezang 446: 1, 2, 4, 5, 7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

(kinderen naar kindernevendienst)

Preek

Zingen: Gezang 473: 4, 8, 9 Neem mijn leven, laat het, Heer

Avondmaal: lezen 2e deel formulier

Zingen: Gezang 348: 5, 6, 7 Wij brengen U de druiven (terwijl de tafel wordt gereedgemaakt)

Tijdens avondmaal; zingen: Gezang 460 Loof de Koning heel mijn wezen

Dankgebed & voorbeden, stilte, onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Zingen: Psalm 100: 2, 4

Zegen; Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email