Wijk 2 – liturgie 26 jan Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 26 JANUARI IN DE DORPSKERK

Zondag 26 januari wordt in het midden van onze gemeente het avondmaal bediend.
’s Morgens is de tekst Markus 5 : 24a: “En Hij ging met hem mee.”
De
dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM     23 : 1  (Voorzang)

PSALM     23 : 2 en 3
GEBED DES HEEREN : 9  (Gezang 5 : 9)
PSALM    17 : 3 en 4
PSALM      3 : 3
PSALM  121 : 2 en 4
PSALM  116 : 1 vv.
LOFZANG VAN SIMEON : 1  (Gezang 4 :1)

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 26 : 1 – 3
N.T.:  Markus 5 : 21 – 24
Tekst: Markus 5 : 24a

AANVANGSTEKST: Jesaja 41 : 10a
“Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet verschrikt, want Ik ben uw God.”

Print Friendly, PDF & Email