Wijk 1 – liturgie 26 jan Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 januari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut. In deze dienst wordt de viering van het heilig Avondmaal voortgezet en wordt dankzegging gedaan.

 

Psalm 139: 8, 9

Votum & groet

Psalm 139: 10, 11

Geloofsbelijdenis

Gezang 257 Halleluja, eeuwig dank en ere

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Ez. 1: 26 – 3: 4; Kol. 3: 12 – 17 (HSV)

Gezang 481: 1, 3 O grote God die liefde zijt (v.3 leg ons de woorden in de mond)

Preek

Gezang 82: 1 – 5 Terwijl wij Hem bewenen (terwijl de tafel wordt gereedgemaakt)

Avondmaal. Aan tafel zingen we: Gezang 361: 1, 2 De Heer zegt woorden van leven

Dankgebed & voorbeden, stilte, onze Vader

Collecten

Gezang 75: 2, 11 Gij zijt het brood van God gegeven

Zegen; Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email