Wijk 1 – liturgie 2 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 2 februari in de Dorpskerk met proponent Bas van Dieren uit Amsterdam. Deze gezinsdienst zal door de band Concrete muzikaal begeleid worden. Het thema is: “Persoonlijk contact.”

 

Samenzang: Breng ons samen, Sela

Stil gebed

Votum en groet

Samenzang: Opw. 488 – Heer ik kom tot U

Tien geboden in kindertaal

Samenzang: Opw. 518 – Heer u doorgrondt en kent mij

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen groep 1 t/m 3 mogen naar voren komen voor een kindermoment

Kinderlied: Ik wens jou, van Trinity

(kinderen groep1 t/m 3 naar kindernevendienst)

Eerste Schriftlezing:  Lukas 19: 1-10 (NBV)

Tweede schriftlezing: Numeri 6: 22-27  (NBV)

Samenzang: Open the eyes of my heart

Verkondiging

Samenzang: Opw. 715 – Wat hou ik van uw huis Heer

Dankgebed en voorbeden.

Kinderen groep 1 t/m 3 komen terug uit de kindernevendienst

De kinderen in de crèche mogen opgehaald worden, zodat zij ook de zegen meekrijgen.

Collecte

Tijdens collecteren zingen we Opw. 695 -Verberg mij nu

Slotlied: Opw. 174 – Juicht want Jezus is Heer

Zegen met daarna een gesproken Amen

Print Friendly, PDF & Email