Wijk 2 – liturgie 2 feb Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 2 FEBRUARI IN DE DORPSKERK

D.V. zondagavond behandelen we Zondag 18 uit de Heidelbergse Catechismus waar het gaat over Christus’ hemelvaart.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    99 : 1 en 4

PSALM    99 : 5 en 7
PSALM  115 : 6
PSALM    24 : 2, 3 en 4
PSALM    47 : 3 en 4
PSALM    68 : 9

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 32 : 30 – 32
N.T.:  Hebreeën 7 : 21 – 8 : 2
Tekst: Heid.Cat. Zondag 18

AANVANGSTEKST: 1 Johannes 2 : 1
“Mijn kinderen, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, de Rechtvaardige.”

Print Friendly, PDF & Email