Wijk 2 – liturgie 2 feb Biesboschkerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 2 FEBRUARI IN DE BIESBOSCHKERK

De morgendienst wordt geleid door dominee J. Brouwer uit Veen.

ORDE VAN DIENST:

 • welkom en afkondigingen
 • voorzang : Psalm 150 : 1
 • stil gebed
 • votum en groet
 • zingen : Psalm 24 : 1, 2 en 5
 • geboden en beloften
 • zingen : Psalm 18 : 8 en 9
 • gebed
 • Schriftlezing : Matthéüs 5 : 1 – 16; 6 : 22 – 23
 • collecten
 • zingen : Psalm 19 : 5 en 6
 • prediking
  • tekst : zie Schriftlezing – i.h.b.v. 8
  • thema : God zien met een rein hart en een oprecht oog
 • zingen : Psalm 17 : 3, 7 en 8
 • dankzegging en voorbede
 • zingen : Psalm 68 : 1 en 2
 • zegen
Print Friendly, PDF & Email