Wijk 2 – liturgie 9 feb Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 9 FEBRUARI IN DE DORPSKERK

D.V. zondagmorgen is de tekst van de preek Markus 6:16; daar zegt koning Herodes, wanneer hij van Jezus’ wonderen hoort: “Dit is Johannes die ik onthoofd heb; hij is uit de doden opgewekt.”.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    63 : 1 en 2
PSALM    63 : 4 en 5
PSALM      9 : 4
PSALM  119 : 42 en 44
PSALM    72 : 7
PSALM    66 : 4 en 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  1 Koningen 21 : 13 – 15
N.T.:  Markus 6 : 14 – 29
Tekst: Markus 6 : 16

AANVANGSTEKST: Romeinen 8 : 17b
“Als wij delen in Christus’ lijden, is dat opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.”

Print Friendly, PDF & Email