Wijk 1 – liturgie 9 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 9 februari in de Dorpskerk met ds. G. Lock uit Uitwijk/Waardhuizen.

Psalm 93 vers 1 en 2
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 93 vers 3 en 4
Gebed opening Woord
Schriftlezing: Esther 2 vers 1 – 18 (HSV)
Psalm 45 vers 4
Verkondiging
Gezang 473 vers 1, 2, 3 en 6
Geloofsbelijdenis – lied Elb lied 274a (staande)
Gebed
Collecte
Gezang 481 vers 1 en 4
Zegen beantwoord Gezang  456 vers 3

Print Friendly, PDF & Email