Wijk 1 – liturgie 9 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 9 februari in de Bieboschkerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

 

Psalm 112:1,2

Stil gebed

Votum en groet

Elb lied 353 Prijs onze Heer

Gods geboden: Kol. 3: 1 – 14

Elb lied 185: 1, 2 Leer mij Uw weg

Gebed om de heilige Geest

(kinderen naar kindernevendienst)

Schriftlezingen:  Gen. 1: 24 – 27; Romeinen 8: 26 – 29 en Galaten 5: 13 – 26 (NBV)

Gezang 252: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten

Preek

Gezang 78: 1, 3 Laat m’in U blijven, groeien, bloeien.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

(kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 186a: 1, 2, 3 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Zegen; antwoord met gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email