Wijk 1 – liturgie 16 feb Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 16 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 149: 1, 2, 3

Votum en groet

Elb lied 218: 1, 2 Samen in de naam van Jezus

Gods geboden

Psalm 119: 3, 5

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

(kinderen gaan naar kindernevendienst)

Schriftlezing: Deut. 8: 1- 11; Hebr. 2: 10 – 18 (HSV)

Gezang 45: 1, 6 O Gij die onze koning zijt

Preek

Gezang 88: 1, 2, 4 Mijn God, gewapend tot de tanden

 

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

(De kinderen komen terug)

Collecten

Elb lied 299: 1, 2, 3 Welk een vriend is onze Jezus

Zegen

Print Friendly, PDF & Email