Vrijwillige Bijdrage 2020

Vrijwillige Bijdrage

Vrijdagavond 31 januari was de eerste telling van de Vrijwillige Bijdrage 2020. Deze telling gaf als resultaat een bedrag van € 226.000. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar met deze opbrengst.

Het college van kerkrentmeesters vraagt aan de gemeenteleden bij wie de envelop met retourformulier – om welke reden dan ook – nog niet is opgehaald, of die de envelop nog niet hebben ingeleverd, of zij zo vriendelijk willen zijn die envelop in de collectezak te doen of af te geven aan de koster of een van de kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters dankt u hartelijk voor uw medewerking en toezeggingen.

Een speciaal woord van dank aan allen die als vrijwilliger aan deze actie hebben meegewerkt.

Print Friendly, PDF & Email