Wijk 1 – liturgie 23 feb Biesboschkerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 23 februari in de Biesboschkerk met ds. C. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel.

 

 

Psalm 92: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Psalm 92: 3

Verootmoediging

Genadeverkondiging

Gezang 170: 6

Wet

Gezang 78: 1 en 3

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Schriftlezing: 1 Samuël 9: 1-6 en 15-21 (Nieuwe Bijbelvertaling-2004)

Psalm 21: 1 en 2

Schriftlezing: 1 Samuël 9: 22- 10: 1 (Nieuwe Bijbelvertaling-2004)

Psalm 21: 3 en 4

Prediking: ‘…Maar naar wie is heel Israël verlangend op zoek? Naar u en uw familie…’  – 1 Sam. 9: 20

Gezang 304

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling der gaven

Gezang 430: 1, 3, 4 en 5

Zegen

Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email