Wijk 1 – liturgie 23 feb Dorpskerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 23 februari in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 71: 9, 11, 13

Votum en groet

Gezang 294: 1, 2, 4, 6 Laat komen, Heer, Uw rijk

Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest

Schriftlezing: Matt. 24: 36 – 51; 1 Tess. 4: 13 – 18

Gezang 296 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem

Preek

Gezang  298 Wij staan ten laatsten kamp gereed

Geloofsbelijdenis

Elb lied 406: 1, 2, 4 Eens zal op de grote morgen

Dankgebed & voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

Elb lied 409 Ik zie een poort wijd open staan

Zegen; Gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email