Wijk 2 – liturgie 1 mrt Dorpskerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 1 MAART IN DE DORPSKERK

D.V. zondagavond behandelen we uit de catechismus Zondag 19, over Christus’ zitten aan Gods rechterhand.
De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  110 : 1 en 2

PSALM  110 : 5 en 7
PSALM   93 : 1
PSALM   45 : 2 en 4
PSALM   72 : 4 en 10
PSALM   68 : 9

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 93 : 1 – 5
N.T.:  Efeze 4 : 7 – 12
Tekst: Heid.Cat. Zondag 19, vr./a. 50 – 51

AANVANGSTEKST: Hebreeën 2 : 9a
“Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond”.

 

Print Friendly, PDF & Email