Wijk 1 – liturgie 1 mrt Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 1 maart in de Biesboschkerk met ds. G.J. Wolters uit Almkerk. Deze dienst is een jeugddienst met medewerking van het koor Gospel Unlimited o.l.v. Marcel van der Poel. Het thema is: True Love.

 

Opwekking 797: Breng ons samen

Stil gebed

Aanvangswoord en groet

Opwekking 334: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Koor zingt:

  • Crown Him with many crowns
  • I see the Lord
  • Nearer my God to thee

Gebed om opening van het woord

Schriftlezing Romeinen 12:1,2 en 9 -21

Opwekking 625: Wat een liefde

Overdenking: True Love

Opwekking 705: Toon mijn liefde

Geloofsbelijdenis

Opwekking 488: De kracht van Uw liefde

Dankgebed en voorbeden

Koor zingt:

  • Ik zal nooit vergeten
  • Ik ben veilig in Uw hand
  • Don’t worry about the waves

Collecte: tijdens collecte zingen we Opwekking 825: Reckless love

Opwekking 813: Uw liefde wint elke strijd

Slotwoord

Zegen

Print Friendly, PDF & Email