Wijk 1 – liturgie 1 mrt Dorpskerk 10.00u

Liturgie voor de morgendienst van zondag 1 maart in de Dorpskerk met ds. G.R.G. van der Neut.

 

Psalm 40: 2, 4

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 281 Jezus zal heersen waar de zon

Gods geboden

Psalm 40: 3, 7

Gebed om de heilige Geest

Kinderlied Elb 58 Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Kindermoment: de kinderen mogen naar voren komen; gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Psalm 24; Mat.5: 1 – 12

Elb lied 341 Heer, God, U loven wij

Preek

Elb lied 396 Grijp toch de kansen

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, onze Vader

De kinderen komen terug in de dienst

Collecten

Elb 328 Breng dank aan de Eeuwige

Zegen; gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email