Wijk 2 – liturgie 8 mrt Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 MAART IN DE BIESBOSCHKERK

D.V. zondagavond is de voorganger in de eredienst ds. J. Belder uit Harskamp.

ORDE VAN DIENST:

Introïtus: Psalm 124: 1 en 4

Votum en groet

Zingen: Psalm 3: 1 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 62: 5

Schriftlezing: Psalm 129 en Matth. 27: 11-26.

Gebed

Zingen: Psalm 129: 1, 2 en 3

Preektekst: Psalm 129: 1-3

Zingen: Psalm 46: 1 en 6

Dankgebed

Slotzang: Psalm 22: 14

Zegen

Print Friendly, PDF & Email