Wijk 2 – liturgie 8 mrt Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OP ZONDAG 8 MAART IN DE DORPSKERK

D.V. zondagmorgen 8 maart lezen we het lijdensevangelie in Markus 14 : 27-28: “En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea.”

De dienst wordt geleid door onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    80 : 1 en 2
PSALM    80 : 3 en 5
PSALM    38 : 18
PSALM    22 : 1 en 10
PSALM  119 : 88
PSALM    79 : 4 en 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Zacharia 13 : 7 – 9
N.T.:  Markus 14 : 26 – 32
Tekst: Markus 14 : 27 – 28

AANVANGSTEKST: Hebreeën 13 : 20
“De God van de vrede heeft de grote Herder der schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden teruggebracht.”

 

Print Friendly, PDF & Email