Wijk 2 – liturgie 11 mrt Biesboschkerk 19.30u

WIJK-2: EREDIENST OP WOENSDAG 11 MAART IN DE BIESBOSCHKERK

In de eredienst op biddag voor gewas en arbeid staan we stil bij Numeri 24:5, een profetie van Bileam: ”Hoe goed zijn uw tenten, Jakob! uw woningen, Israël!”

De biddagdienst wordt geleid door onze wijkpredikant, dominee H.J. Lam.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    33 : 4 en 5  (VOORZANG)

PSALM    33 : 10 en 11
PSALM    26 : 8
GEZANG   5 : 4, 5 en 7  (GEBED DES HEEREN)
PSALM  105 : 22
PSALM  118 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Numeri 24 : 1 – 9
N.T.:  Openbaring 22 : 1 – 5
Tekst: Numeri 24 : 5

AANVANGSTEKST: Micha 4 : 4a
“Zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, en niemand zal ze schrik aanjagen.”

Print Friendly, PDF & Email