Renovatie orgel Dorpskerk

Ons orgel in de Dorpskerk is gebouwd in 1953 als een vrij klein instrument, met de destijds voorhanden zijnde materialen van matige kwaliteit. In de jaren daarop is het geleidelijk uitgebreid met meerdere registers, totdat in 1972 uiteindelijk de triplex orgelkas werd vervangen door een eikenhouten exemplaar.

Om de klank goed te houden, is het orgel sindsdien jaarlijks gestemd. Toch zijn de vele onderdelen in een orgel aan slijtage onderhevig, zodat het na zo’n veertig jaar eens goed onderhanden moet worden genomen, zo ook in onze Dorpskerk. Tevens is het van groot belang dat, ook gezien de geringe kerkgalm, het orgel in ieder geval in een goede conditie is! De kerkrentmeesters hebben daartoe in samenwerking met de organist en orgelbouwer Van den Heuvel uit Dordrecht een renovatieplan opgesteld, dat dit jaar zal worden gerealiseerd en enkele maanden in beslag neemt. Het herstellen of vervangen van slecht pijpwerk, verbetering van de windvoorziening en het regeerwerk, en een algehele schoonmaak van het binnenwerk staan op het programma. Tijdens de werkzaamheden blijft het orgel, hoewel beperkt, gewoon bespeelbaar.

U begrijpt dat zo’n uitgebreide renovatie van het orgel – het vertegenwoordigt de materiële waarde van een luxe villa! – een kostbare zaak is. Specifiek voor de orgels is er een voorziening opgenomen in de balans waar het groot onderhoud uit kan worden bekostigd. Deze voorziening is voornamelijk opgebouwd door de opbrengsten uit het verjaardagsfonds.

We hopen dat het orgel na deze opknapbeurt in het najaar weer optimaal zal klinken en zo in de diensten mee kan werken tot het verkondigen van Gods lof.

Print Friendly, PDF & Email