Kerkdiensten Wijk 2 zondag 15 maart.

Maatregelen diensten wijkgemeente 2

Met het oog op de ontwikkelingen rond het Coronavirus heeft de kerkenraad over de kerkdiensten van DV zondag 15 maart het volgende besloten:

De kerkenraad vindt dat de kerkdiensten doorgang kunnen vinden, zij het in een afgeslankte vorm. Het ziet het als zijn taak om de gemeente in de gelegenheid te stellen de kerkdienst(en) te bezoeken en onder Gods Woord te komen. Daarbij acht de kerkenraad het ook als zijn verantwoordelijkheid om invulling te geven aan de afgekondigde maatregelen van de burgerlijke- en kerkelijke overheid.

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten. Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur. Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken. Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten. Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de ochtenddienst worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de A en eindigt met de letter J. Voor de dienst die om 16.30 uur begint de gemeenteleden met de achternaam die begint met de K en eindigt met de letter R. En voor de dienst om 18.00 uur de gemeenteleden met de achternaam die begint met de S en eindigt met de letter Z. (Wellicht ten overvloede, als uw achternaam Van den Berg is, geldt voor u de letter B). Alle drie de diensten worden in de Biesboschkerk gehouden.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt. 

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente.

U wordt verzocht dit bericht bekend te maken in uw omgeving aan gemeenteleden waarvan u weet dat zij geen internet hebben.

Verder verzoeken wij u om niet te vroeg naar de dienst te komen en in de kerkzaal verspreid plaats te nemen. Heb er begrip voor als u wordt teruggestuurd, u kunt dan immers nog de dienst thuis meeluisteren. Houdt u de website van onze gemeente in de gaten. Genomen maatregelen kunnen immers snel veranderen.

De kerkenraad.

Print Friendly, PDF & Email