Wijk 2 – liturgie 15 mrt Biesboschkerk 18.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 18.00 UUR IN DE BIESBOSCHKERK

Op zondag 15 maart worden er drie kerkdiensten gehouden waar telkens 100 gemeenteleden worden toegelaten.
Ds. De Groot gaat om 10.00 uur voor en ds. Lam om 16.30 uur en om 18.00 uur.
Gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om volgens een alfabet-indeling de dienst te bezoeken.
Per dienst worden, zoals gezegd, 100 gemeenteleden toegelaten.
Het getal van 100 wordt gezien als het maximum aantal bezoekers voor een bijeenkomst als deze.

Voor de avonddienst om 18.00 uur worden de gemeenteleden uitgenodigd met de achternaam die begint met de S en eindigt met de letter Z.

De kerkenraad ontraadt met nadruk gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid en verschijnselen als verkoudheid en griep de diensten te bezoeken. Dit in het belang van uzelf maar ook van de andere gemeenteleden die de diensten bezoeken. In de diensten is geen oppas voor de kinderen aanwezig! Komt u vooral niet naar de dienst waarvoor u niet voor bent uitgenodigd! Daarmee voorkomt u dat gemeenteleden moeten worden teruggestuurd omdat het aantal van 100 is bereikt.

De kerkdiensten worden uitgezonden via internet. U kunt dus thuis de dienst meeluisteren. De kerkenraad vraagt uw begrip en medewerking voor deze maatregelen. Hij acht het ook als zijn taak om de door de overheid afgekondigde maatregelen op een verantwoorde wijze toe te passen in onze gemeente

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM    30 : 1
PSALM    30 : 2 en 7
PSALM    16 : 5
PSALM    88 : 1 en 4
PSALM    22 : 7 en 16
PSALM  116 : 2 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 32 : 21 – 24
N.T.:  Mattheüs 27 : 45 – 53
Tekst: Heid.Cat. Zondag 16, vr./antw. 44

AANVANGSTEKST: Openbaring 1 : 18
“En zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid. En Ik heb de sleutels van de hel en van de dood.”

Print Friendly, PDF & Email