Wijk 2 – liturgie Goede Vrijdag Dorpskerk 19.30u

WIJK-2: EREDIENST OM 19.30 UUR IN DE DORPSKERK

Goede Vrijdag, we staan stil bij Christus’ kruiswoord: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Markus 15:34)

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
In deze avonddienst op Goede Vrijdag gaat voor onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    31 : 1
PSALM    31 : 7 en 8
PSALM    31 : 15
PSALM    22 : 1 en 6
PSALM    85 : 1
PSALM  116 : 2 en 3

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Amos 8 : 9 – 10
N.T.:  Markus 15 : 29 – 39
Tekst: Markus 15 : 34

AANVANGSTEKST: Jesaja 54 : 7
“Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, maar in grote barmhartigheid zal Ik u tot Mij nemen.”

 

Print Friendly, PDF & Email