Wijk 2 – liturgie 1e Paasdag Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

PASEN: eerste Paasdag ’s morgens luisteren we naar het Paasevangelie vanuit Markus 16 : 6a,b, waar de engel tegen de vrouwen zegt: “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt.”

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
In deze eredienst op 1e Paasdag gaat voor onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    21 : 1
PSALM    21 : 3 en 4
PSALM    21 : 5
PSALM    30 : 2 en 3
PSALM  118 : 11
PSALM    68 : 10

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 25 : 6 – 9
N.T.:  Markus 16 : 1 – 8
Tekst: Markus 16 : 1 – 8

AANVANGSTEKST: Johannes 14 : 19slot
“Ik leef en u zult leven.”

Print Friendly, PDF & Email