Wijk 1 – liturgie 26 apr Biesboschkerk 18.00u

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 april in de Biesboschkerk met dhr. Pieter-Jan van der Wolf. Deze dienst is een jeugddienst met muzikale begeleiding van Marcel van der Poel. Het thema van de dienst is: Ben jij een mol?

*N.B.

Naar aanleiding van de persberichten van de regering met de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de kerkenraad van Wijk 1 het volgende besloten: De diensten af te gelasten voor kerkgangers en de diensten als volgt aan te passen; alleen de dominee met een afvaardiging van de kerkenraad en de organist gaan wel naar de kerk. De ouderling van dienst zal aangepaste afkondigingen doen. De dominee zal vervolgens voor dit klein comité de dienst houden. De organist speelt de liederen van de liturgie, zodat de gemeente de dienst thuis kan volgen en de liederen eventueel kan meezingen.

U kunt de ochtend- en avonddienst LIVE meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
– Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
– Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

 

 

Intochtslied:  Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn

Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding.
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest.
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

Want ik wil komen met mijn geest.
En doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar ik woon.
Laat mijn leven in je zijn.
Ik maak je heilig, puur en rein.
Ik laat het levend water stromen door je heen.

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen.
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Want U wilt komen met Uw geest.
En doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn.
Maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen.

Heer wij roepen tot U.
Kom opnieuw met Uw vuur.
Wij verlangen naar echtheid.
Bewerk het diep in ons hart.

Heer wees welkom met Uw geest.
En doorwaaien nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat Uw leven in ons zijn.
Maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen door ons heen. (2x)

 

Stil gebed, Votum en Groet

 

Zingen10.000 Reasons – Matt Redman

Refrein:

Bless the Lord, oh my soul
Oh my soul.
Worship His holy name.
Sing like never before,
Oh my soul
I’ll worship Your holy name.

The sun comes up.
It’s a new day dawning.
It’s time to sing Your song again.
Whatever may pass
and whatever lies before me.
Let me be singing
when the evening comes.

Refrein

You’re rich in love
and You’re slow to anger.
Your name is great
and Your heart is kind.
For all Your goodness
I will keep on singing.
Ten thousand reasons
for my heart to find.

Refrein

And on that day
when my strength is failing.
The end draws near
and my time has come.
Still my soul will
sing Your praise unending.
Ten thousand years
and then forevermore.
Forevermore.

Refrein (2x)

Yes I’ll worship Your Holy name
I’ll worship Your Holy name

 

Gebed om de opening van Het Woord

 

Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods ​kinderen​ zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods ​kinderen​ geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we ​kinderen​ van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons ​gebed​ tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28En wij weten dat voor wie God ​liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de ​eerstgeborene​ moest zijn van talloze broeders en zusters. 30Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.

 

Zingen:  Opwekking 669 – Adonai

Heer van de eeuwigheid.
Laat ons uw glorie zien.
Heer over hemel en aard,
God van Israël.

Kom in uw wijsheid en macht,
vol van uw glorie en kracht.
Hoor naar de roep van ons hart,
toon uw heerlijkheid.

En ieder zal U zien,
die komt in majesteit.

Refrein:

Adonai, Adonai,
Dan buigt elke knie
voor de hoogste Heer.
Adonai, Adonai,
Dan juicht elke tong:
U alleen bent Heer!
Adonai.

Zie Jeruzalem wacht,
heft haar lofzang omhoog,
alle poorten zien uit
naar de dag dat U komt.

En hoor hoe Sion zingt:

gezegend hij die komt.

Refrein

 

U bent heer over al wat leeft,

U bent heer over al wat leeft. (6x)

En hoor hoe Sion zingt:

gezegend hij die komt.

Refrein (2x)

Adonai, Adonai, Adonai.

 

Overdenking: Ben jij een mol?

 

Zingen Opwekking 705 – Toon mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein

 

Geloofsbelijdenis

Zingen:  Opwekking 665 – Tot Aan Die Dag

Ooit komt er een dag
dat de Hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan.

Ooit komt er een dag
dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen stralend als de zon. (2x)

Refrein:

Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.

Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk

Tot aan die dag.

Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad
waar geen pijn en geen verdriet is.

Ooit zal het zo zijn
als we komen in die stad
dat de Vader onze tranen wist.

Refrein

Ik verlang zo naar die dag
dat ik neerkniel aan Uw voeten
en ik U mag herkennen aan Uw stem.

Als we samen hand in hand
het Hemels paradijs betreden
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

Refrein (2x)

 

Tot aan die dag (3x)

 

Dankgebed en voorbede

 

Collecte

 

Zingen Opwekking 720 – God maakt vrij

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest
voor uw troon,

zijn wij hier gekomen
en verhogen uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan. (2x)

Hoor ons loflied, Heer,
onze dank weerklinkt,
eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.

In de naam van de Vader,
in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest
voor uw troon,

zijn wij hier gekomen
en verhogen uw naam.
U geeft ons genade,
U roepen wij aan.

Hoor ons loflied, Heer,
onze dank weerklinkt,
eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

Hoor ons loflied, Heer,
onze dank weerklinkt,
eng’len buigen neer,
Uw gemeente zingt

en U draagt ons hoog
op uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het,

ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.

God maakt vrij, God maakt vrij.
In die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij.

 

Zegen

 

De jeugddienstcommissie wenst u een gezegende week toe!

 

Print Friendly, PDF & Email