Wijk 2 – liturgie 3 mei Dorpskerk 10.00u

WIJK-2: EREDIENST OM 10.00 UUR IN DE DORPSKERK

D.V. zondagmorgen 3 mei luisteren we naar Openbaring 11 : 14 – 19.
In deze eredienst gaat voor onze eigen wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:

Voor de dienst:

Wilt heden nu treden voor God, den Here,
Hem boven al loven van harte zeer,
en maken groot Zijns lieven Namens ere,
Die daar nu onze vijand slaat terneer.

Ter eren ons Heren wilt al uw dagen
dit wonder bijzonder gedenken toch.
Maakt u, o mens, voor God steeds wel te dragen,
doet ieder recht en wacht u voor bedrog.

*
PSALM  124 : 1 en 2
PSALM  124 : 3 en 4
PSALM    99 : 2
PSALM      2 : 1 en 3
PSALM  115 : 6 en 7
PSALM  118 : 7

* Na de zegen:

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar met moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
‘t schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ons ‘t Zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht!

*
SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 2 : 1 – 12
N.T.:  Openbaring 11 : 14 – 19
Tekst: Openbaring 11 : 14 – 19

AANVANGSTEKST:  Psalm 85 : 2a, 4b
“U bent Uw land goed gezind geweest, HEERE, U hebt Uw brandende toorn afgewend.”

Print Friendly, PDF & Email