GZB-Pinkstercollecte (Wijk 2)

GZB-Pinkstercollecte (Wijk 2)

Op zondag 31 mei wordt de jaarlijkse Pinkstercollecte voor de GZB gehouden. In de week voor Pinksteren ontvangt u een foldertje van de GZB met informatie over deze collecte.

I.v.m. de coronasituatie zijn er dit jaar de volgende mogelijkheden om uw bijdrage te geven:

  1. Op 1e Pinksterdag is de 1e collecte de Pinkstercollecte (doneren via de GIVT-app).
  2. Uw bijdrage overmaken op rekening NL 68 RABO 0368 7070 83 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Werkendam o.v.v. ‘Pinkstercollecte’.
  3. De machtiging aan het informatiefoldertje opsturen naar de GZB.

We willen u vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van optie 1 of 2. Op deze manier komen de giften direct bij de zendingscommissie terecht en creëren wij budget om hiermee aan onze financiële verplichtingen richting de GZB te voldoen.

De zendingscommissie bedankt u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Print Friendly, PDF & Email