Wijk 1: Kerkgang Biesboschkerk vanaf 7 juni

Vanaf zondag 7 juni mogen we weer beperkt bezoekers ontvangen in de Biesboschkerk. De kerkenraad zal naast de aanwezige mensen van de kerkenraad, de technische commissie, de dominee, organist en koster nog eens 20 mensen uitnodigen, zodat het totale aantal maximaal 30 personen telt. Dit is voor de maand juni het maximaal aantal dat toelaatbaar is in de kerk. De kerkenraad nodigt in eerste instantie alleenstaanden en ouderen uit voor deze diensten. Wanneer dit in de maand juni goed blijft gaan en er landelijke geen nieuwe uitbraken van het Coronavirus worden geconstateerd mag vanaf 1 juli dit aantal verhoogd worden naar maximaal 100 mensen. Die selectie zal gebeuren op uitnodiging van alfabetische volgorde. U wordt daar later over geïnformeerd. Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

  • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
  • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 persoon tegelijk
  • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
  • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
  • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
  • Er wordt niet gezongen in de kerk
  • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
  • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

 

Print Friendly, PDF & Email