Wijk 2 – liturgie Eerste Pinksterdag Dorpskerk 10.00u

D.V. Eerste Pinksterdag ’s morgens is de tekst van de preek Handelingen 2 : 4a: “En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.”
Voorganger is onze
 wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De kerkdienst wordt gehouden zonder dat gemeenteleden daarbij aanwezig zijn.
De kerkdienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/
meekijken.


Z
INGEN:
Dankt, dankt nu allen God  (Zingen voor de dienst)
PSALM   87 : 1 en 2
PSALM   87 : 4 en 5
GEBED DES HEEREN : 9  (Gezang 5)
PSALM  145 : 2 en 3
PSALM    63 : 3
PSALM  105 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Deuteronomium 16 : 9 – 12
N.T.:  Handelingen 2 : 1 – 12
Tekst: Handelingen 2 : 4a

AANVANGSTEKST: Handelingen 13 : 52
“De discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest.”

Print Friendly, PDF & Email