Wijk 2 – liturgie 7 juni Dorpskerk 18.00u

D.V. zondagavond 7 juni behandelen we van onze catechismus Zondag  21; daarin gaat het ondermeer over de kerk en dat is altijd een spannend onderwerp, zeker in ons kerkelijke en kerkse dorp!
Voorganger is onze
 wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken!

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM    65 : 1
PSALM    65 : 2 en 3
PSALM      9 : 11
PSALM  102 : 8 en 9
PSALM    74 : 2 en 18
PSALM    68 : 13

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Genesis 12 : 1 – 5
N.T.:  Efeze 4 : 1 – 6
Tekst: Heid.Cat. Zondag 21, vraag & antwoord 54

AANVANGSTEKST: Openbaring 21 : 2
“Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, als een bruid die voor haar man versierd is.”

Print Friendly, PDF & Email