Wijk 1 – Aanmelden voor diensten in juni

Kerkdiensten op 14, 21 en 28 juni 2020

Na lange tijd is met ingang van de maand juni weer een beperkt aantal mensen welkom tijdens de erediensten. Uiteraard moeten daarbij de richtlijnen die de RIVM heeft gesteld, in acht worden genomen maar als kerkenraad zijn we blij met deze eerste stappen in de goede richting. Helaas is er in de maand juni nog geen kindernevendienst. Voor de diensten in juni is de richtlijn dat maximaal 30 mensen in de kerkzaal aanwezig mogen zijn. Als u op de zondagen 14, 21 en 28 juni a.s. graag een kerkdienst bij wilt wonen dan kunt u dat kenbaar maken bij pastoraal ouderling Hans de Smit, bij voorkeur via diens email onder jodesmit@hotmail.com . Telefonisch kan ook, via de nummers 0183-503945 of 06-30932011.  De deadline is zaterdag 16.00 uur. Als u zich aanmeldt voor een dienst dan wordt u geacht aanwezig te zijn, anders blokkeert u wellicht de kerkgang van een ander. Verneemt u na uw aanmelding niets dan bent u van harte welkom in de betreffende dienst. Mocht het toegestane aantal van 30 bereikt zijn dan wordt u dat door Hans tijdig gemeld en wordt samen met u gezocht naar een dienst waarbij u wel aanwezig kunt zijn. Vanaf juli mogen er maximaal 100 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn. Per dienst wordt dan een deel van de leden van onze wijkgemeente uitgenodigd. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. Later deze maand wordt u daar nader over geïnformeerd. 

Eén van de voorwaarden voor verruiming van het aantal bezoekers is dat de kerk een gebruiksplan opstelt. In dit plan wordt omschreven hoe om wordt gegaan met de voorgeschreven maatregelen. De belangrijkste punten hieruit zijn:

  • Er dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen niet gezinsleden
  • Maak zo min mogelijk gebruik van de toiletten, indien toch noodzakelijk maximaal 1 persoon tegelijk
  • Ontvangst door een coördinator die er ook voor zorgt dat er niet teveel mensen naar binnen gaan
  • Vooraf geven van collecte in de 3 zakken (indien niet digitaal wordt overgemaakt)
  • Koster begeleidt kerkgangers naar plaats, tussen gezinnen steeds 3 plaatsen vrij
  • Er wordt niet gezongen in de kerk
  • Bij het verlaten van de kerk gaan de twee grote vakken aan de buitenzijde via de buitendeuren naar de fietsenparkeerplaatsen, de twee middenvakken gaan na elkaar via de hoofdingang naar buiten
  • Iedereen die naar buiten gaat, gaat direct naar huis en blijft niet napraten op de weg of stoep

Het complete plan is hier te raadplegen: Gebruiksplan Biesboschkerk.

Print Friendly, PDF & Email