NaastElkaar Vriendendienst

Tijd tekort???

Ik hoorde eens de uitspraak: ‘Toen God de tijd schiep, schiep Hij er genoeg van!’

Dikwijls moet ik hieraan denken, wanneer mensen het druk, druk, druk hebben. Er is tijd genoeg, maar hoe gaan we ermee om? Wat zijn uw/jouw prioriteiten als het over tijd gaat? Bent u, ben jij, bezig om de tijd verantwoord in te vullen, of zou dat wel anders kunnen? Komt de naaste nog in beeld bij onze drukke bezigheden? Belangrijke vragen, die gaan over ons rentmeesterschap.

Want er zijn mensen (broeders en zusters in de gemeente), die wel genoeg tijd hebben, maar daar zelf weinig invulling meer aan kunnen geven. Dat kan zijn door ziekte of ouderdom. Maar ook mensen, die dat door omstandigheden niet meer kunnen, doordat ze bijvoorbeeld aan huis gebonden zijn. Mensen, die erg geholpen zouden zijn met iemand, die langs komt voor een praatje, voor een boodschapje, de tuin een beurtje geeft, de ramen een keertje lapt, een strijk weg werkt,  even naar een probleempje met de computer kijkt, kinderen even opvangt in een noodsituatie, enz. Al deze problemen kunnen omgezet worden in kansen. Want na bovenstaande bespiegelende vragen komt de Vriendendienst van de Hervormde gemeente (beide wijkgemeentes) met de mogelijkheid om u aan te melden als helper. U kunt op ons inschrijfformulier aangeven hoeveel tijd u voor een ander zou kunnen en willen inzetten, op welke dagen en met welke klusjes. Het inschrijfformulier kunt u aanvragen bij Marianne Groeneveld, coördinator van de Vriendendienst, tel 06-23841901, of bij Margot Braal, e-mailadres margotbraal@kunstinkleur.nl
Door omstandigheden is het aantal helpers ingekrompen en kunnen we weer nieuwe mensen inzetten. Ook aanvragen voor hulp kunnen bij Marianne gemeld worden; zij zorgt zo spoedig mogelijk voor een oplossing van uw probleem. Bel daarvoor bovenstaand nummer, of de mobiele nummers 06-23841901 of 06-41025706. Deze nummers staan ook altijd vermeld in Kerkklanken onder Diaconie.

Met het verbinden van vraag en aanbod mogen we elkaar dienen, zoals het in het lichaam van Christus hoort.

Vriendelijke groet van de Vriendendienst.

Print Friendly, PDF & Email