Wijk 2 – liturgie 14 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 14 juni is de voorganger in de morgendienst onze wijkpredikant ds. H.J. Lam.

De tekst van de preek is uit Handelingen 3 : 19. “Kom tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere.

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

ZINGEN:
PSALM  135 : 2
PSALM  135 : 8 en 12
PSALM    86 : 6
PSALM    84 : 3 en 6
PSALM    23 : 1
PSALM    97 : 7

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Exodus 15 : 26 – 27
N.T.:  Handelingen 3 : 17 – 21
Tekst: Handelingen 3 : 19

AANVANGSTEKST: Lukas 15 – 10
“Er is blijdschap bij de engelen van God over één zondaar die zich bekeert.”

Print Friendly, PDF & Email