Kerkrentmeesters: jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019 ter inzage

Op 15 juni jl. is de jaarrekening 2019 op de vergadering van de algemene kerkenraad besproken. De jaarrekening ligt ter inzage maandag 29 juni, dinsdag 30 juni, woensdag 1 juli en donderdag 2 juli van 19.00 tot 20.00 uur bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters de heer J.J. Nieuwenhuyzen, Laan van Welgelegen 27, Werkendam. Indien u de jaarrekening wilt inzien is het vriendelijke verzoek (tijdig) contact op te nemen met de heer Nieuwenhuyzen voor een afspraak. Dit kan via de mail: kerkrentmeester@hervormdwerkendam.nl of via de telefoon: 0183 – 50 47 54

Print Friendly, PDF & Email