Wijk 2 – liturgie 28 juni Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 28 juni is de voorganger in de morgendienst, wijkpredikant ds. H.J. Lam.

We willen stilstaan bij Handelingen 8:39: “Hij reisde zijn weg met blijdschap.”

Voor de kerkdienst geldt dat daarbij maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn.
De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.
Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  122 : 1
PSALM  122 : 3
PSALM  100 : 1 en 3
PSALM  119 : 83
PSALM    68 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Jesaja 56 : 3 – 5
N.T.:  Handelingen 8 : 26 – 39
Tekst: Handelingen 8 : 39slot [vgl. SV]

AANVANGSTEKST: Jesaja 35 : 10m
“Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn.”

Print Friendly, PDF & Email