Wijk 2 – kerkdiensten vanaf juli

U hebt Kerkklanken ontvangen en wellicht gezocht naar een bericht over de kerkdiensten vanaf juli. In dit kerkblad staat hierover geen informatie. Op het moment dat de kopij moest worden ingeleverd waren er nog tal van onzekerheden, denk b.v. aan wel/niet zingen tijdens de dienst. Zelfs nu is daar nog geen uitsluitsel over. In de komende week wordt u via de website (en de afkondigingen voor de dienst) nader geïnformeerd.

Print Friendly, PDF & Email