Wijk 2 – liturgie 5 juli Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 5 juli luisteren we in de avonddienst naar: Romeinen 8 : 26.
Voorganger in deze eredienst is dominee A.J. Kunz uit Katwijk.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters A t/m M.
De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

  1.   Introïtus: Psalm 43 : 3 en 4
  2.   Votum en groet
  3.   Zingen: Psalm 46 : 1 en 4
  4.   Geloofsbelijdenis
  5.   Zingen: Psalm 64 : 10
  6.   Gebed
  7.   Schriftlezing: Romeinen 8 : 18-39
  8.   Tekstlezing: Romeinen 8 : 26
  9.   Collecte
10.   Zingen: Psalm 66 : 4 en 5
11.   Verkondiging
12.   Zingen: Gezang 5 : 8 en 9  (GdH)
13.   Dankgebed
14.   Zingen: Psalm 56 : 2 en 6
15.   Zegen

Print Friendly, PDF & Email