Wijk 2 – liturgie 19 juli Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 19 juli hopen we in de avonddienst te luisteren naar Zondag 22 van onze catechismus.
In deze Zondag gaat het over de opstanding des vleses en het eeuwige leven.
Voorganger in deze eredienst is de wijkpredikant ds. H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd wiens achternaam valt binnen de letters N t/m Z.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  119 : 7
PSALM  119 : 81
PSALM    16 : 5 en 6
PSALM    17 : 8
PSALM    73 : 12

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Ezechiël 37 : 1 – 6
N.T.:  Openbaring 21 : 10 – 14; 22 : 1 – 5
Tekst: Heid. Cat. Zondag 22, vr./a. 57-58

AANVANGSTEKST: Filippenzen 1 : 23b
“Ik verlang om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.”

Print Friendly, PDF & Email