Wijk 1 – liturgie 26 juli Biesboschkerk 18.00 uur

Vanaf 1 juli is de ruimte ontstaan om weer met 100 personen in de kerkzaal aanwezig te mogen zijn. Op basis van ons ledenbestand hebben wij gemeend een vierdeling in het alfabet te moeten maken. Sindsdien hebben we zes diensten gehad, waarvan er twee bijzondere diensten waren. We zien dat er tijdens de diensten nog plaats is voor meer personen, zeker in de avonddiensten.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om de oorspronkelijk indeling te herzien. We gaan over tot een driedeling van de gemeente voor de ochtenddiensten. De avonddiensten zijn vrij voor iedereen. Uiteraard kan het voorkomen dat een avonddienst een keer vol is, laat u zich daar niet van weerhouden. In de afgelopen jaren is dit zelden het geval geweest.

Indeling:

26 juli 10.00u:

leden met achternaam S t/m Z

26 juli 18.00u: iedereen is welkom
2 aug 10.00u:

leden met achternaam A t/m H

2 aug 18.00u: iedereen is welkom
9 aug 10.00u:

leden met achternaam I t/m R

9 aug 18.00u: iedereen is welkom
16 aug 10.00u:

leden met achternaam S t/m Z

16 aug 18.00u: iedereen is welkom
23 aug 10.00u:

leden met achternaam A t/m H

23 aug 18.00u: iedereen is welkom
30 aug 10.00u:

leden met achternaam I t/m R

30 aug 18.00u: iedereen is welkom

U kunt de ochtend- en avonddienst live meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl en meekijken via Youtube:
kerkdienstgemist.nl: https://kerkdienstgemist.nl/stations/627/events (geluid)
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAoyabhhywoLVPZPr6aMbIA (beeld+geluid)

Voor de mensen die graag meeluisteren via Kerkdienstgemist.nl is het vrij eenvoudig de gratis app te downloaden, dit maakt luisteren via de smartphone of tablet een stuk makkelijker:
Google Play Store: https://play.google.com/store/apps
Apple Store: https://apps.apple.com/nl/app/kerkdienst-gemist

Wij vernemen dat het meekijken en -luisteren een groot draagvlak gekregen heeft. Het heeft ook mensen bereikt die voor de coronacrisis onze diensten niet bezochten. Als u in die categorie valt: van harte welkom in ons kerkgebouw op zondag!

 

Liturgie voor de avonddienst van zondag 26 juli in de Biesboschkerk. In deze dienst gaat onze eigen predikant ds. G.R.G. van der Neut voor. Thema van deze dienst is: Redding buiten Jezus?

Zingen: Psalm 122: 1

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Elb 189a: 1, 2  Vaste Rots van mijn behoud

Gebed

Schriftlezing: Hand. 4: 1 – 14 en Rom.1: 16 – 20, Zondag 11 uit de Heidelberger Catechismus

Zingen: Elb 72: 1, 4, 5 Meester, tot wij zouden wij gaan?

Preek

Zingen: Elb 372: mijn Jezus mijn Redder

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 436: 1, 3, 7 Jezus neemt de zondaars aan

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen: Elb 163 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen; beantwoord met gezang 456: 3

Print Friendly, PDF & Email