Wijk 2 – liturgie 2 aug Dorpskerk 18.00u

D.V. zondag 2 augustus zijn in de avonddienst de schriftlezingen uit: Lucas 11 en Romeinen 8.
Voorganger in deze dienst is dominee A.A.W. Boon uit Veenendaal.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: N t/m Z.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST

Voorzang: Psalm 98: 3 en 4

Votum en groet

Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3

Geloofsbelijdenis: N.G.B. art. 37

Zingen: Psalm 17: 4 en 8

Gebed 

Schriftlezing:
……….– Lukas 11: 1 – 4
……….– Romeinen 8: 14 – 30

Zingen: Psalm 43: 3, 4 en 5

Preek

Tekst: Romeinen 8: 22, 23 en 26

Thema:  Drieërlei zuchten:
……….– van de schepping
……….​– van onszelf
……….​​​​– van de Heilige Geest

Zingen: Psalm 130: 3 en 4

Dankgebed en voorbede

Zingen: Psalm 73: 13 en 12

Zegen

 

Print Friendly, PDF & Email