Wijk 2 – liturgie 30 aug Dorpskerk 10.00u

D.V. zondag 30 augustus staat de morgendienst in het teken van: voorbereiding viering Heilig Avondmaal op zondag 6 september.
Voorganger in deze dienst is onze wijkpredikant dominee H.J. Lam.

Voor deze dienst worden de gemeenteleden uitgenodigd van wie de achternaam valt binnen de letters: A t/m M.
Graag vooraf aanmelden als u/jullie de dienst wil(len) bezoeken via deze link.

De kerkenraad heeft daarbij besloten dat er in de dienst gezongen wordt en verzoekt vriendelijk om ingetogen (gedempt) te zingen.
Dit besluit is genomen op grond van de conclusies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Zie voor meer informatie bij ‘Recente berichten’: Wijk 2 – Voortgang diensten vanaf zondag 5 juli 2020.

De dienst is te beluisteren via kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl en/of met beeld en geluid via een video-uitzending.

Zie de ‘Home’ pagina van de website voor het meeluisteren/meekijken.

ORDE VAN DIENST:

ZINGEN:
PSALM  100 : 1
PSALM  100 : 3 en 4
PSALM    81 : 11
PSALM      5 : 2 en 3
PSALM  138 : 3
PSALM    84 : 2

SCHRIFTLEZINGEN:
O.T.:  Psalm 5 : 1 – 13
N.T.:  Hebreeën 4 : 14 – 16
Tekst: Psalm 5 : 8

AANVANGSTEKST: Psalm 119 : 147a
“Nog voor de morgenschemering roep ik tot U.”

Print Friendly, PDF & Email